Tìm tên miền

Bảng giá tên miền

# Loại Vùng Đăng ký mới Phí gia hạn
1 com Quốc tế 280.000 đ 280.000 đ
2 net Quốc tế 280.000 đ 280.000 đ
3 org Quốc tế 280.000 đ 330.000 đ
4 vn Việt Nam 750.000 đ 470.000 đ
5 net.vn Việt Nam 630.000 đ 350.000 đ
6 com.vn Việt Nam 630.000 đ 350.000 đ
7 edu.vn Việt Nam 490.000 đ 260.000 đ
8 pro Quốc tế 130.000 đ 450.000 đ
Copyright © 2020 - 2021 Cloudzone. All rights reserved.