Dịch vụ Hosting Singapore

Web Hosting Singapore Basic

70.000 VNĐ / 1 Tháng

 • Dung lượng: 1000 MB
 • Unlimited Data Transfer
 • Hosting: 1 domain
 • Sub Domain: Unlimited
 • Alias Domain: Unlimited
 • Database: 1 database
 • FTP: 1 tài khoản
 • Control Panel: Directadmin
Web Hosting Singapore Medium

140.000 VNĐ / 1 Tháng

 • Dung lượng: 2000 MB
 • Unlimited Data Transfer
 • Hosting: 2 domain
 • Sub Domain: Unlimited
 • Alias Domain: Unlimited
 • Database: 5 database
 • FTP: 5 tài khoản
 • Control Panel: Directadmin
Web Hosting Singapore Advanced

200.000 VNĐ / 1 Tháng

 • Dung lượng: 4000 MB
 • Unlimited Data Transfer
 • Hosting: 5 domain
 • Sub Domain: Unlimited
 • Alias Domain: Unlimited
 • Database: 10 database
 • FTP: 10 tài khoản
 • Control Panel: Directadmin
Web Hosting Singapore Pro

350.000 VNĐ / 1 Tháng

 • Dung lượng: 8000 MB
 • Unlimited Data Transfer
 • Hosting: 10 domain
 • Sub Domain: Unlimited
 • Alias Domain: Unlimited
 • Database: 20 database
 • FTP: 20 tài khoản
 • Control Panel: Directadmin
Copyright © 2020 - 2021 Cloudzone. All rights reserved.