Dịch vụ NAT VPS

NAT VPS 1-1-20

100.000 VNĐ / 1 Tháng

 • Dung lượng: 0 MB
 • Unlimited Data Transfer
 • Hosting: 0 domain
 • Sub Domain: 0
 • Alias Domain: 0
 • Database: 0 database
 • FTP: 0 tài khoản
 • Control Panel:
NAT VPS 1-2-20

200.000 VNĐ / 1 Tháng

 • Dung lượng: 0 MB
 • Unlimited Data Transfer
 • Hosting: 0 domain
 • Sub Domain: 0
 • Alias Domain: 0
 • Database: 0 database
 • FTP: 0 tài khoản
 • Control Panel:
NAT VPS 2-2-20

280.000 VNĐ / 1 Tháng

 • Dung lượng: 0 MB
 • Unlimited Data Transfer
 • Hosting: 0 domain
 • Sub Domain: 0
 • Alias Domain: 0
 • Database: 0 database
 • FTP: 0 tài khoản
 • Control Panel:
NAT VPS 2-4-20

420.000 VNĐ / 1 Tháng

 • Dung lượng: 0 MB
 • Unlimited Data Transfer
 • Hosting: 0 domain
 • Sub Domain: 0
 • Alias Domain: 0
 • Database: 0 database
 • FTP: 0 tài khoản
 • Control Panel:
Copyright © 2020 - 2021 Cloudzone. All rights reserved.