Dịch vụ Cloud Server Enterprise

Enterprise Silver

1.000.000 VNĐ / 1 Tháng

 • CPU: 2 core
 • Memory: 4 GB
 • Disk SSD: 60 GB
 • Ip: 1 IP public
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 50 Mb/10 Mb
Enterprise Gold

1.500.000 VNĐ / 1 Tháng

 • CPU: 4 core
 • Memory: 8 GB
 • Disk SSD: 120 GB
 • Ip: 1 IP public
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 50 Mb/10 Mb
Enterprise Diamond

2.000.000 VNĐ / 1 Tháng

 • CPU: 8 core
 • Memory: 16 GB
 • Disk SSD: 200 GB
 • Ip: 1 IP public
 • Hệ điều hành: Windows/Linux
 • Băng thông: 50 Mb/10 Mb
Copyright © 2020 - 2021 Cloudzone. All rights reserved.